Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka chce pašijové hry počínaje letošním rokem v katedrále sv. Víta pořádat každoročně. „Bůh stvořil člověka jako tvořivou bytost, a tak je samozřejmé, že ho chce člověk chválit také múzickým uměním,“ uvedl pražský arcibiskup.

Navazují na tradici

Hry s náboženskou tematikou v Hořicích na Šumavě byly v prvopočátcích spojeny s cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě. K velkému rozmachu došlo v 19. století, kdy byla postavena nová divadelní budova a hořické pašijové hry se staly takovým pojmem, že je navštěvovali i členové císařské rodiny, předních šlechtických rodů a vysocí církevní hodnostáři. Hry byly zrušeny za druhé světové války a snahu českých přistěhovalců tradici po válce obnovit zhatil komunistický režim.

Opět se hraje

V roce 1990 vznikla společnost pro obnovu pašijových her. Jindřich Pecka napsal nový český text, skladatel Jaroslav Krček složil hudbu pro Musicu Bohemicu a zkušený divadelník Antonín Bašta dal dohromady ochotníky z okolí. Hrát se začalo na přírodní scéně v lesoparku, v těsném sousedství bývalého pašijového divadla.